GDPR IT audits

Lai palīdzētu uzņēmumiem pielāgot IT sistēmas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām, mēs piedāvājam veikt GDPR IT auditu. Tas ne vien sniegs informāciju par pastāvošā IT riska tendenci un drošības trūkumiem, bet arī palīdzēs izvērtēt, kādi pasākumi ir jāveic, lai uzņēmuma dati būtu drošībā un lai novērstu negaidītu datu zādzību vai noplūdi, kas var radīt ievērojamus reputācijas un finanšu zaudējumus.

IT audits ir neatņemama sastāvdaļa, lai sasniegtu pilnīgu atbilstību regulas prasībām. Sods par neatbilstību regulai var sasniegt līdz pat 10 miljoniem EUR vai 2%-4% no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma.

No Comments Yet.