Datora apkope


Datora fiziskā apkope
jeb datora tīrīšana no putekļiem ir profilaktisks pasākums, kas jāveic, lai uzlabotu Jūsu datora darbības ātrumu, padarītu klusāku un efektīvāku Jūsu datora darbību, kā arī samazinātu Jūsu elektrības rēķinus ( neiztīrīts dators strādā ar papildu slodzi un līdz ar to patērē vairāk elektrības).

Prakse pierāda, ka lielākā daļa problēmu, kas saistītas ar datora komponentēm, rodas putekļu dēļ. Putekļi, kas uzkrājas uz datora ventilatora un radiatora, traucē datora darbību, neļaujot ventilatoram pietiekami dzesēt datoru, kā rezultātā dators uzkarst un sāk "bremzēt". Ventilators strādā ar maksimālo slodzi, dators uzkarst un var nodegt procesors vai citas datora komponentes. Putekļi, kas sakrājušies datorā var izraisīt nopietnus datora komponenšu bojājumus. It īpaši mitrā laikā, rudenī un pavasarī, biezā putekļu kārta, kas sakrājusies uz datora komponentēm, uzsūc mitrumu un vada elektrību, kā rezultātā rodas īssavienojumi, kas var radīt neatgriezeniskus datora komponenšu bojājumus.

Dators, kura darbība ir traucēta, uzkrājušos putekļu rezultātā, strādā ar papildus slodzi, līdz ar to patērē arī vairāk elektrības. Regulāra datora tīrīšana no putekļiem var samazināt elektrības patēriņu, ko rada dators.

Putekļu slānis, kas sakrājies starp datora ventilatoru un radiatoru traucē dzesēšanas sistēmas darbību, datoram netiek nodrošināta vienmērīga gaisa plūsma, datora komponentes sakarst, datora ventilators darbojas ar papildu slodzi, kā rezultātā var sadegt datora komponentes, tai skaitā viena no datora svarīgākajām komponentēm – procesors. Datora komponenšu nodegšanas gadījumā, remonts var izmaksāt pat desmit reizes vair nekā laicīgi veikta apkope.

Datora apkope jāveic, ja novērojat, ka:
- dators uzkarst;
- palēlinās datora darbības ātrums;
- dators bieži "uzkarās"
- bieži parādās datora sistēmas "kļūdu ziņojumi"
- dators ilgi startējas un dažreiz dators neieslēdzas vispār;
- datora ventilators, kļuvis skaļāks;
- datora darbība palēlinās, klausoties mūziku, skatoties video vai strādājot ar datorprogrammām;
-dators pats no sevis slēdzas ārā;

Pilnās datora apkopes laikā tiek veikta datora fiziskā apkope un datora sistēmas sakārtošana: diska defregmentācija, vīrusu skenēšana un izdzēšana, lieko procesu atslēgšana, sistēmas failu sakārtošana, atjauninājumu uzstādīšana.

No Comments Yet.