Pašapkalpošanās portāls

Kā jau solījām saviem klientiem, esam beiguši testēt savu pašapkalpšanās portālu. Tagad pieteikumus varēs reģistrēt ne tikai telefoniski, vai pa epastu, bet arī interneta pārlūkā aizpildot vienkāršu reģistrācijas formu. Šādi, rakstiski nosūtīti, pieteikumi tiks reģistrēti uzreiz. Šajā pašā sistēmā tiks automātiski reģistrēti arī klientu nosūtītie e-pasti mūsu palīdzības dienestam. Jūsu telefoniskos pieteikumus mūsu palīdzības dienests reģistrēs pašrocīgi šajā pašā sistēmā. Tādēļ, Jums vienmēr būs iespēja pārliecināties, ko un kad esat pieprasījis.


Līdz ar šīs sistēmas ieviešanu, lūdzam biznesam nekritiskos pieteikumus, piemēram, jauns pakalpojums, reģistrēt sūtot epastu, vai aizpildot reģistrācijas formiņu internetā.

No Comments Yet.