• projektē, konfigurē (datoru sistēmas un tās komponentu pielāgošana, to savstarpējās sadarbības organizēšana) un administrē datorsistēmas un datortīklus, lai tie darbotos maksimāli labi;
 • uzstāda un konfigurē datortehniku, apkopj (veic sīkus tehnikas un tīklu remontdarbus, nosaka problēmas un novērš tās) un modernizē to (uzstāda un konfigurē jaunus risinājumus);
 • instalē un konfigurē programmatūru, atjaunina to un novērš programmatūras lietošanas problēmas, veic esošās programmatūras inventarizāciju;
 • instalē un konfigurē datubāzes vadības sistēmu, atjaunina to un novērš tās lietošanas problēmas;
 • uzrauga serveru darbību;
 • piešķir lietotājiem tiesības piekļūt informācijas sistēmai un uztur lietotāju kontus;
 • sagatavo lietotāju dokumentāciju un darba instrukcijas;
 • sniedz tehnisko atbalstu un konsultācijas lietotājiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem;
 • savlaicīgi informē lietotājus par izmaiņām datorsistēmas vai datortīkla darbā;
 • izstrādā un īsteno informācijas sistēmas drošības politiku, nodrošina pretvīrusu aizsardzību, uzstāda ugunsmūri;
 • novērš neatļautas programmatūras vai datubāzu vadības sistēmas lietošanu;
 • nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi datorsistēmai, veido informācijas rezerves kopijas;
 • plāno IT infrastruktūras attīstību, sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • izveido un uztur informācijas sistēmu dokumentāciju.