• izstrādā, ievieš un uztur programmatūru;
 • noskaidro pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • izveido un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu);
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
 • sagatavo programmatūras testēšanas plānu, izstrādā un izpilda testpiemērus (datus, kas tiek ievadīti programmatūrā, lai pārbaudītu tās darbību), gatavo testēšanas pārskata dokumentus;
 • izvērtē testēšanā un no lietotājiem iegūtos ziņojumus par kļūdām programmas darbībā un novērš tās;
 • sagatavo vidi programmatūras ieviešanai un uzstāda izstrādāto programmatūru;
 • sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt;
 • nepieciešamības gadījumā izstrādā izmaiņas vai papildinājumus programmatūrā;
 • veido iebūvēto palīdzības sistēmu un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;
 • konsultē programmatūras lietotājus;
 • veic datu aizsardzības un drošības pasākumus.