• projektē jaunu informācijas sistēmu vai arī uzlabo esošu sistēmu, lai tā atbilstu lietotāja vajadzībām;
  • veic sistēmas funkcionālās un tehniskās arhitektūras (sistēmas struktūra, kas apraksta tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām) projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju;
  • veido sistēmas modeļus un prototipus, kā arī dokumentē sistēmas projektēšanas gaitu;
  • plāno sistēmas veiktspēju (nosaka prasības, pēta un pārbauda variantus);
  • nosaka programmatūras izstrādes vidi, rīkus un tehnoloģiskos procesus;
  • uzrauga sistēmas izstrādes gaitu;
  • konsultē un atbalsta sistēmas izstrādātājus;
  • pārbauda izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam.
  • analīzē klientu prasības un izstrādā projektējamās sistēmas tehnisko specifikāciju (dokuments, kurā noteikts, kas un kādā veidā sistēmai būs jāveic);
  • noskaidro ierobežojumus un lietošanas vides prasības, aprēķina izmaksas un riskus, izvēlas piemērotākos risinājumus;