Datu bāzu inženieris darbā:

 • izstrādā jaunas datu bāzes (informācijas kopumus, kas sakārtoti tā, lai tajos ievadīto informāciju to lietotāji varētu vienkārši un ērti lietot) vai izstrādā būtiskus uzlabojumus esošajām datu bāzēm un pārveido tās;
 • noskaidro datu bāzes pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, iepazīstas ar esošo programmu nodrošinājumu, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • veido un apraksta datu bāzes arhitektūru (datu bāzes struktūru, kas ataino tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām), lai tā veiktu nepieciešamos uzdevumus, izmantojot klientam pieejamo tehnisko nodrošinājumu;
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (izpildāmu programmas soļu secību) saskaņā ar datu bāzes projektējuma aprakstu (dokumentu, kur tiek aprakstīta datu bāzes struktūra un funkcijas); izmanto arī citu speciālistu veidotus datu bāzes projektējuma aprakstus;
 • piedalās izstrādāto datu bāzu testēšanā;
 • meklē un novērš datu bāzēs un programmu kodā atklātās kļūdas;
 • rūpējas par datu bāzu periodisku arhivēšanu un rezerves kopiju veidošanu;
 • nodrošina datu migrāciju jeb pārnesi no un uz cita tipa datu bāzēm;
 • izstrādā un ievieš aizsardzības pasākumus, lai datu bāzes informācijai nevarētu piekļūt tie, kam tas nav atļauts;
 • izstrādā datu bāzes dokumentāciju;
 • konsultē datu bāzes lietotājus.